สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตารางให้บริการประจำวันโรงพยาบาลพรหมบุรี

วัน

แผนกผู้ป่วยนอก

ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว

งานสุขภาพจิต

 

เวลา 08.00-16.00 น

เวลา 08.30-16.30 น

เวลา 08.00-16.00 น

วันจันทร์

คลินิกความดันโลหิตสูง

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกไร้พุง/คลินิกคู่คิดมิตรวัยใส

-

วันอังคาร

คลินิกโรคหอบหืด

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค/คลินิกวันฟ้าใส

คลินิกสารเสพติด

วันพุธ

คลินิกโรคเรื้อรังอื่นๆ

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

(ฉีดวัคซีนเด็ก)

เฉพาะพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ3

คลินิกสุขภาพจิต

วันพฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกฝากครรภ์

คลินิกเลิกบุหรี่/สุรา

วันศุกร์

คลินิกความดันโลหิตสูง

คลินิกผู้สูงอายุ

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกฝากครรภ์

คลินิกเลิกบุหรี่/สุรา

หมายเหตุ : ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

view