สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ตางรางการให้บริการทันตกรรม

วัน เวลา

เช้า  (08.30 – 12.00 น)

บ่าย (13.00 – 16.30 น)

วันจันทร์

บริการทันตกรรมทั่วไป/นัดหมาย

บริการทันตกรรมผู้ป่วยนัดหมาย

วันอังคาร

บริการทันตกรรมทั่วไป/นัดหมาย

บริการทันตกรรมผู้ป่วยนัดหมาย

วันพุธ

บริการทันตกรรมทั่วไป/นัดหมาย

บริการทันตกรรมผู้ป่วยนัดหมาย

วันพฤหัสบดี

บริการทันตกรรมทั่วไป/นัดหมาย

บริการทันตกรรมผู้ป่วยนัดหมาย

วันศุกร์

บริการทันตกรรมทั่วไป/นัดหมาย

1.ผู้ป่วยจากห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2.ผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยใน

3.ผู้รับบริการที่แพทย์ส่งปรึกษา

 

ปิดรับบัตรเวลา 11.30 น

 

หมายเหตุ : ช่วงเปิดเทอม  รับบริการทันตกรรมนักเรียนในช่วงบ่ายของทุกวัน

 

view