สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์/พันธกิจ ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพรหมบุรี ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งร่วมกับบึงประดิษฐ์แบบดัดแปลง (Activated Sludge and Apply Constructed Wetland) วิสัย......

อ่านต่อ

ตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ

1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์(นวัตกรรม) “ตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ” 2. ชื่อผู้ประดิษฐ์/คิดค้น นายกิติพงษ์ โตทวี ตำแหน่ง......

อ่านต่อ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ชื่อผลงานนวัตกรรม “บำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดี ด้วยวิธีธรรมชาติ บึงประดิษฐ์แบบดัดแปลง” 2. ชื่อเจ้าของผลงานทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพย......

อ่านต่อ
view